Referencje

11 Muz Innowacje w Kulturze
11 Muz Innowacje w Kulturze

Warsztat „Budowanie wizerunku podczas rekrutacji – dla rekrutujących i rekrutowanych” w ramach Festiwalu Warsztatów Pro Bono realizowanego przez 11 Muz Innowacje w Kulturze

 

Tematyka: autoprezentacja i budowanie wizerunku kandydata i pracodawcy w procesie rekrutacji pracowników

 

Uczestnicy: uczestnicy Festiwalu Warsztatów Pro Bono

 

Termin realizacji: październik 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cykl szkoleń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Tematyka: radzenie sobie ze stresem i emocjami, zarządzanie sobą w czasie, wprowadzanie zmian, komunikacja w zespole

 

Uczestnicy: pracownicy i kadra kierownicza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim

 

Termin realizacji: listopad – grudzień 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Studenckie Koło Naukowe „Inwestor” na Uniwersytecie Łódzkim
Studenckie Koło Naukowe „Inwestor” na Uniwersytecie Łódzkim
7 Luty, 2016  |doradztwo zawodowe

Warsztat w języku angielskim „How to create career path? … and how to follow it?” w ramach projektu United U realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe „Inwestor” na Uniwersytecie Łódzkim

 

Tematyka: wyznaczanie i realizacja celów zawodowych

 

Uczestnicy: studenci Uniwersytetu Łódzkiego

 

Termin realizacji: grudzień 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Szkoły i przedszkola w Powiecie Tomaszowskim
Szkoły i przedszkola w Powiecie Tomaszowskim
31 Marzec, 2016  |kompetencje psychospołeczne

Cykl szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w Powiecie Tomaszowskim.

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, motywacja w pracy nauczyciela, rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka wypalenia zawodowego, asertywność, praca zespołowa, kreatywne metody nauczania

 

Uczestnicy: nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli w Powiecie Tomaszowskim

 

Termin realizacji: marzec-kwiecień 2014 r., styczeń-luty 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Ochotnicze Hufce Pracy w woj. łódzkim
Ochotnicze Hufce Pracy w woj. łódzkim
31 Marzec, 2016  |kompetencje psychospołeczne

Cykl warsztatów psychologicznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych Ochotniczych Hufców Pracy w woj. łódzkim

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, konflikty i negocjacje; indywidualne poradnictwo psychologiczne

 

Uczestnicy: podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy w woj. łódzkim

 

Termin realizacji: luty-marzec 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Pracownicy instytucji finansowej
Pracownicy instytucji finansowej
31 Marzec, 2016  |zarządzanie i marketing

Cykl szkoleń z zakresu obsługi klienta dla pracowników instytucji finansowej

 

Tematyka: „Profesjonalna obsługa klienta”, „Podstawy zarządzania zaległościami”

 

Uczestnicy: pracownicy instytucji finansowej

 

Termin realizacji: maj-wrzesień 2012 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
31 Marzec, 2016  |zarządzanie i marketing

Cykl szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Tematyka: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), komunikacja z klientem, motywowanie pracowników, komunikowanie działań CSR

 

Uczestnicy: pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw

 

Termin realizacji: październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
31 Marzec, 2016  |zarządzanie i marketing

Cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach projektu „Mikro i małe przedsiębiorstwa dostawcą usług dla osób starszych” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Tematyka: „Efektywne narzędzia komunikacji marketingowej w małej firmie”

 

Uczestnicy: pracownicy i właściciele mikro i małych przedsiębiorstw

 

Termin realizacji: grudzień 2014 r. – maj 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]