Warsztaty „Jak realizować postanowienia noworoczne, czyli osiąganie długoterminowych celów”

Zdarzyło Ci się, że postanowienia noworoczne odchodzą w niepamięć już w marcu? 10145-NMQMAI

Jak zatem skutecznie wyznaczać długoterminowe cele?

Co zrobić, aby zmotywować się do ich osiągnięcia?

Podczas warsztatów poznasz zasady formułowania celów i tworzenia planów na najbliższe miesiące i lata. Dowiesz się również jakie techniki automotywacji mogą Ci w tym pomóc i zwiększyć Twoje szanse na sukces.

 

Termin: 30.01.2016 r. (poniedziałek), godz. 17:00 – 20:00

Miejsce: Łódź

Koszt: 40 zł brutto

Zapisy: Cele długoterminowe 30.01.2017 – formularz zgłoszeniowy

Wydarzenie na Facebooku

Zapraszamy!

 

Trener: Agata Matuszewska

Agata Matuszewska

Psycholog, doradca zawodowy, coach kariery, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Trenerów I stopnia KRT oraz Szkoły Coachów Akademii SET. Obecnie doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Doradca ds. przedsiębiorczości w Akademickim Biurze Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Ready to Grow (www.readytogrow.pl).

Od 9 lat prowadzi szkolenia z obszaru kompetencji miękkich i doradztwa zawodowego, m.in. z zakresu planowania kariery zawodowej, przedsiębiorczości, wyznaczania celów i motywacji, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji, budowania wizerunku pracodawcy itp. Dotychczas zrealizowała ponad 2.000 godzin szkoleń i doradztwa. Posiada także doświadczenie w realizacji coachingu kariery, a także  w tworzeniu Indywidualnych Planów Rozwoju, scenariuszy i narzędzi szkoleniowych.

Related Posts

11 Muz Innowacje w Kulturze
11 Muz Innowacje w Kulturze

Warsztat „Budowanie wizerunku podczas rekrutacji – dla rekrutujących i rekrutowanych” w ramach Festiwalu Warsztatów Pro Bono realizowanego przez 11 Muz Innowacje w Kulturze

 

Tematyka: autoprezentacja i budowanie wizerunku kandydata i pracodawcy w procesie rekrutacji pracowników

 

Uczestnicy: uczestnicy Festiwalu Warsztatów Pro Bono

 

Termin realizacji: październik 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cykl szkoleń dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Tematyka: radzenie sobie ze stresem i emocjami, zarządzanie sobą w czasie, wprowadzanie zmian, komunikacja w zespole

 

Uczestnicy: pracownicy i kadra kierownicza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim

 

Termin realizacji: listopad – grudzień 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Studenckie Koło Naukowe „Inwestor” na Uniwersytecie Łódzkim
Studenckie Koło Naukowe „Inwestor” na Uniwersytecie Łódzkim

Warsztat w języku angielskim „How to create career path? … and how to follow it?” w ramach projektu United U realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe „Inwestor” na Uniwersytecie Łódzkim

 

Tematyka: wyznaczanie i realizacja celów zawodowych

 

Uczestnicy: studenci Uniwersytetu Łódzkiego

 

Termin realizacji: grudzień 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Szkoły i przedszkola w Powiecie Tomaszowskim
Szkoły i przedszkola w Powiecie Tomaszowskim

Cykl szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli w Powiecie Tomaszowskim.

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, motywacja w pracy nauczyciela, rozwiązywanie konfliktów, profilaktyka wypalenia zawodowego, asertywność, praca zespołowa, kreatywne metody nauczania

 

Uczestnicy: nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli w Powiecie Tomaszowskim

 

Termin realizacji: marzec-kwiecień 2014 r., styczeń-luty 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Ochotnicze Hufce Pracy w woj. łódzkim
Ochotnicze Hufce Pracy w woj. łódzkim

Cykl warsztatów psychologicznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne dla podopiecznych Ochotniczych Hufców Pracy w woj. łódzkim

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, konflikty i negocjacje; indywidualne poradnictwo psychologiczne

 

Uczestnicy: podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy w woj. łódzkim

 

Termin realizacji: luty-marzec 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Pracownicy instytucji finansowej
Pracownicy instytucji finansowej

Cykl szkoleń z zakresu obsługi klienta dla pracowników instytucji finansowej

 

Tematyka: „Profesjonalna obsługa klienta”, „Podstawy zarządzania zaległościami”

 

Uczestnicy: pracownicy instytucji finansowej

 

Termin realizacji: maj-wrzesień 2012 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cykl szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Tematyka: społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), komunikacja z klientem, motywowanie pracowników, komunikowanie działań CSR

 

Uczestnicy: pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw

 

Termin realizacji: październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach projektu „Mikro i małe przedsiębiorstwa dostawcą usług dla osób starszych” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Tematyka: „Efektywne narzędzia komunikacji marketingowej w małej firmie”

 

Uczestnicy: pracownicy i właściciele mikro i małych przedsiębiorstw

 

Termin realizacji: grudzień 2014 r. – maj 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Osoby zakładające działalność gospodarczą z obszaru woj. wielkopolskiego
Osoby zakładające działalność gospodarczą z obszaru woj. wielkopolskiego

Indywidualne doradztwo zawodowe dla osób zakładających działalność gospodarczą

 

Tematyka: indywidualne doradztwo zawodowe, w tym przygotowanie Indywidualnych Planów Działania; prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na uczestników projektu

 

Uczestnicy: osoby zakładające działalność gospodarczą z obszaru woj. wielkopolskiego

 

Termin realizacji: luty-marzec 2014 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Tematyka: indywidualne doradztwo zawodowe, w tym m.in. przygotowanie Indywidualnych Planów Działania i dokumentów aplikacyjnych

 

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w woj. łódzkim

 

Termin realizacji: październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi w ramach projektu Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Tematyka: m.in. bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych, analiza zainteresowań zawodowych, regionalny rynek pracy, metody poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

 

Uczestnicy: uczniowie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

 

Termin realizacji: styczeń-kwiecień 2015 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, praca w zespole, asertywność, stereotypy, radzenie sobie ze stresem, konflikty i negocjacje

 

Uczestnicy: podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie

 

Termin realizacji: czerwiec 2012 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Gmina Daszyna
Gmina Daszyna

Trening umiejętności psychospołecznych dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Daszyna

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, praca w zespole, asertywność, stereotypy, radzenie sobie ze stresem, konflikty i negocjacje, zarządzanie sobą w czasie, motywacja

 

Uczestnicy: osoby bezrobotne z terenu Gminy Daszyna

 

Termin realizacji: sierpień 2012 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Koło Naukowe Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego
Koło Naukowe Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego

Cykl szkoleń dla Koła Naukowego Pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego

 

Tematyka: „Aktywne poszukiwanie pracy” (wraz z indywidualnych doradztwem zawodowym), „Tworzenie programu zajęć edukacyjnych”, „Realizacja projektów i aplikowanie o środki UE”

 

Uczestnicy: studenci Uniwersytetu Łódzkiego

 

Termin realizacji: 2012 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów; bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych, poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, formy zatrudnienia, rynek pracy

 

Uczestnicy: podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Termin realizacji: kwiecień-maj 2014 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów; bilans umiejętności i predyspozycji zawodowych, poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, formy zatrudnienia, rynek pracy

 

Uczestnicy: podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

 

Termin realizacji: kwiecień-maj 2013 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Szkolenie z zakresu negocjacji dla Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Tematyka: „Negocjacje – niezbędny element sprawnego zarządzania”

 

Uczestnicy: przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej

 

Termin realizacji: kwiecień 2013 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]

Fundacja Razem
Fundacja Razem

Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych i indywidualne doradztwo zawodowe dla podopiecznych Fundacji Razem

 

Tematyka: komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów, gotowość do zmian; indywidualne doradztwo zawodowe, w tym stworzenie Indywidualnych Planów Działania

 

Uczestnicy: podopieczni Fundacji Razem, osoby niepełnosprawne

 

Termin realizacji: maj-czerwiec 2014 r., listopad 2014 r.

 

Referencje: [pobierz pdf]